Fafo-rapporter

Rapportsøk

Flere spor – mange veier?

Bård Jordfald

Fafo-rapport 2012:56

Nettutgave

Denne rapporten tar for seg hvordan man kan få til en rask og effektiv utbygging av norsk jernbane, samt fordeler og ulemper med forskjellige organisasjons- og finansieringsformer. I jernbanesammenheng er Norge et lite land, som står overfor valg andre europeiske land allerede har tatt. For å kunne lære av andre, har vi rettet blikket mot Sverige, Tyskland, Frankrike og Sveits – som alle har valgt sin måte å organisere jernbanevirksomheten på innenfor EUs ramme- og regelverk.

Utgitt: 2012 Id-nr.: 20283