Skip to main content
  • Fafo-rapport 2012:57
  • Jon M. Hippe og Sissel C. Trygstad

Ti år etter

Ledelse, ansvar og samarbeid i norske sykehus

  • Fafo-rapport 2012:57
 

I 2012 er det ti år siden spesialisthelsetjenesten ble reorganisert og helseforetakene etablert. Helseforetakene var et avgjørende virkemiddel for å sikre en mer effektiv og bedre helsetjeneste for pasientene. I forslaget til Stortinget ble reformen kalt en ledelses- og ansvarsreform. Denne rapporten analyserer om reformen har ført til bedre rolleavklaring mellom eier og foretak, om reformen har myndiggjort ledere og om ledere har fått et større handlingsrom. Rapporten gir kunnskap om hvordan ledere selv opplever ansvar, krysspress og sitt forhold til profesjoner, faglige prioriteringer og medvirkning i helseforetakene.

  • Publisert: 13. mars 2012
  • Ordrenr. 20284
  • ISBN
    ISBN 978-82-7422-954-9 (papirutgave)ISBN 978-82-7422-955-6 (nettutgave)ISSN 0801-6143
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere