Skip to main content
  • Fafo-rapport 2007:17
  • Leif E. Moland

Flink med folk i norske kommuner

Evaluering av et landsomfattende utviklingsprogram 2003–2006

  • Fafo-rapport 2007:17
 

Flink med folk er et landsomfattende program for leder- og medarbeiderutvikling der siktemålet er å bidra til å øke kvaliteten av helse- og sosialtjenester. Om lag 250 av landets kommuner har gjennomført lokale Flink med folk-tiltak.

Dette er i all hovedsak en svært positiv evaluering. I rapporten beskrives de områdene som har hatt størst suksess, og hvorfor usedvanlig mange kommuner har lyktes med sine utviklingsprosjekter.

  • Publisert: 12. februar 2007
  • Ordrenr. 20017
  • ISBN
    ISBN 82-7422-582-1ISSN 0801-6143

Fafo-forskere