Fafo-rapporter

Rapportsøk

Frisørundersøkelsen 2013

Bård Jordfald

Fafo-rapport 2013:34

Nettutgave

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår

Med ti års mellomrom har Norske frisør- og velværebedrifter (NFVB) gitt Fafo i oppdrag å studere frisør- og velværebransjen. 2013-rapporten ser derfor nærmere på utviklingen siden den første undersøkelsen tilbake i 1993. Hvilke nærings- og strukturmessige endringer er skjedd? Hvordan opplever de ansatte sin arbeidshverdag?
Trives de, og vil de bli? Hva mener de om lønn og HMS-forhold? Dette er noen av spørsmålene som denne rapporten tar opp.

Utgitt: 2013 Id-nr.: 20324