Skip to main content
Thomas Lorentzen og Roy A. Nielsen

Går fattigdom i arv?

Langtidseffekter av å vokse opp i familier som mottar sosialhjelp

  • Fafo-rapport 2008:14
  • Fafo-rapport 2008:14

Tidligere forskning har frembrakt en hel del informasjon om klassemobilitet og utdanningsmobilitet mellom generasjoner. Derimot vet vi i Norge relativt lite om hvorvidt fattigdom og økonomisk marginalisering går i arv mellom generasjoner. Denne rapporten frembringer ny kunnskap om overføring av sosialhjelpsmottak mellom generasjoner. Ved hjelp av registerbaserte data besvarer rapporten to viktige spørsmål. For det første svarer rapporten på i hvilken grad barn av sosialhjelpsmottakere selv mottar sosialhjelp som unge voksne. Dernest tar rapporten opp ulike forklaringer på hvorfor sosialhjelpsmottak går i arv mellom foreldre og barn.

  • Publisert: 16. februar 2008
  • Ordrenr. 20056
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere