Fafo-rapporter

Rapportsøk

Går fattigdom i arv?
Langtidseffekter av å vokse opp i familier som mottar sosialhjelp

Thomas Lorentzen og Roy A. Nielsen

Fafo-rapport 2008:14

Nettutgave

Forskere på Fafo: Roy A. Nielsen

Tidligere forskning har frembrakt en hel del informasjon om klassemobilitet og utdanningsmobilitet mellom generasjoner. Derimot vet vi i Norge relativt lite om hvorvidt fattigdom og økonomisk marginalisering går i arv mellom generasjoner. Denne rapporten frembringer ny kunnskap om overføring av sosialhjelpsmottak mellom generasjoner. Ved hjelp av registerbaserte data besvarer rapporten to viktige spørsmål. For det første svarer rapporten på i hvilken grad barn av sosialhjelpsmottakere selv mottar sosialhjelp som unge voksne. Dernest tar rapporten opp ulike forklaringer på hvorfor sosialhjelpsmottak går i arv mellom foreldre og barn.

Utgitt: 2008 Id-nr.: 20056