Fafo-rapporter

Rapportsøk

Gjør fagbrevet en forskjell?
Barne- og ungdomsarbeiderens stilling i barnehage og skole

Mona Bråten og Anna Hagen Tønder

Fafo-rapport 2017:01

Nettutgave

Forskningstema: Fag- og yrkesopplæring

Prosjekt: Barne- og ungdomsarbeiderens stilling i arbeidslivet - modul 2

Forskere på Fafo: Mona Bråten, Anna Hagen Tønder

I denne rapporten ser vi nærmere på barne- og ungdomsarbeiderfaget. Undersøkelsen er konsentrert om barne- og ungdomsarbeiderens stilling i kommunale barnehager, skole og skolefritidsordning. Ledere og fagarbeidere gir konkrete eksempler på forskjellen mellom en barne- og ungdomsarbeider og en assistent uten fagbrev. Kompetansen kommer blant annet til uttrykk i form av økt faglig trygghet, større bevissthet om valg av aktiviteter for barna og fortrolighet med et fagspråk som bidrar til å styrke og utvikle fagmiljøet. Undersøkelsen viser at barne- og ungdomsarbeiderfaget har et klart potensial for å etablere seg som et selvstendig fag, men at det fremdeles er en lang vei å gå før faget kan sies å ha fått en sterk forankring i sektoren.

Utgitt: 2017 Id-nr.: 20609