Fafo-rapporter

Rapportsøk

Heltid-deltid – en kunnskapsstatus
Begrunnelser og tiltak for å redusere omfanget av deltid og organisere for heltidsansettelser

Leif E. Moland

Fafo-rapport 2013:27

Nettutgave

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår

Forskere på Fafo: Leif E. Moland

Denne rapporten gir en status over kunnskapen om heltid-deltidsproblematikken. Formålet er å bistå kommuner, helseforetak og andre virksomheter som ønsker å redusere omfanget av små stillinger og skape en kultur for heltidsarbeid. Først beskrives deltidsfenomenet i Norge, dernest ulike tiltak for å redusere omfanget av deltidsstillinger og erstatte disse med heltidsstillinger. Rapporten avsluttes med et kapittel om deltid i Norden, med særlig vekt på situasjonen i Finland.

Utgitt: 2013 Id-nr.: 20317