Fafo-rapporter

Rapportsøk

Housing first i Norge – sluttrapport
Prosesser, resultater og kartleggingsskjema

Mette I. Snertingdal og Vidar Bakkeli

Fafo-rapport 2015:52

Nettutgave

Dette er andre delrapport om Housing first-prosjektene i Norge. Basert på en casestudie i fire kommuner og intervjuer med ledere for Housing first-prosjektene både i 2014 og 2015 gir denne rapporten en analyse av prosjektenes ulike resultater. Rapporten viser at det er få konkrete planer for videreføring av prosjektene, at prosjektene benytter seg av kommunale boliger ved bosetning av deltakere, og at det er færre deltakere som venter på bolig i 2015 enn i 2014. Rapporten gir også analyserer av resultater prosjektene har oppnådd når det gjelder bostabilitet, koordinert tilgang på tjenester og recovery (bedringsprosesser).

Utgitt: 2015 Id-nr.: 20557

Første delrapport: Housing first i Norge – en kartlegging