Fafo-rapporter

Rapportsøk

Hva skjer med lønnspolitikken?
Utvikling av lokale lønnssystem i offentlig sektor

Eivor Bremer Nebben

Fafo-rapport 199

Nettutgave

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår

Ved inngangen til 1990-årene ble det innført nye lønnssystem i offentlig sektor. Disse skiller seg fra tidligere lønnssystem ved at lokale nivå får større innflytelse på lønnsfastsettelsen og det åpnes for mer individuell avlønning. Ett argument for å innføre denne typen lønnssystem var at markedsvurderinger og personvurderinger burde få en mer sentral plass i offentlig lønnspolitikk.

Denne rapporten tar for seg hvordan nye lønnssystem blir iverksatt lokalt, og stiller blant annet følgende spørsmål:

  • Hvordan skiller en desentral lønnsfastsettelse seg fra en sentral lønnsfastsettelse?
  • Hvor langt går virksomhetene i retning av å gi individuell avlønning?
  • Er lønnspolitikken blitt mer resultat- og prestasjonsorientert?
  • Hvem har størst innflytelse på den lokale lønnsfastsettelsen?
  • Hvilke utfordringer innebærer dette for fagbevegelsen?

Utgitt: 1996 Id-nr.: 199