Fafo-rapporter

Rapportsøk

Midlertidige ansettelser i norsk arbeidsliv
Hvor mange, hvem, hvor og hvorfor?

Kristine Nergaard og Torgeir Aarvaag Stokke

Fafo-rapport 198

Last ned nettutgave

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår

Forskere på Fafo: Kristine Nergaard

Av 1,84 millioner norske lønnstakere, har om lag 250 000 eller i underkant av 14 prosent en midlertidig ansettelse. Denne undersøkelsen er en av de første som ikke bare studerer utbredelsen av midlertidige ansettelsesforhold i hele arbeidsmarkedet, men også går nærmere inn på begrunnelsen for midlertidige ansettelser i forhold til Arbeidsmiljøloven.

De viktigste problemstillingene er:

  • Hvor mange lønnstakere har en midlertidig ansettelse?
  • Hvordan begrunnes midlertidige ansettelsesforhold?
  • Har de midlertidig ansatte skriftlig arbeidskontrakt?
  • Hvor langvarige er de midlertidige ansettelsesforholdene?
  • Hvem er de midlertidig ansatte, hvor mye og hvor arbeider de?

Undersøkelsen baserer seg på svar fra mer enn 11 000 lønnstakere, hvorav drøye 1400 har en midlertidig ansettelse.

Utgitt: 1996 Id-nr.: 198