Skip to main content
  • Kristine Nergaard og Bård Jordfald

Hvor blir studentmedlemmene av?

En kvantitativ analyse av LOs studentmedlemskap

  • Fafo-rapport 2008:25
  • Fafo-rapport 2008:25

Tema for denne rapporten er LOs studentmedlemskap, og i hvilken grad student­medlemmene forblir i LO over tid. LOs studentmedlemskap ble opprettet i 2001 og er et fellesprosjekt mellom forbundene og LO. 54 prosent av de opprinnelige studentmedlemmene per januar 2004 er medlem av et LO-forbund i januar 2008. Av disse er 12 prosent fortsatt studentmedlemmer, mens 42 prosent er registrert som ordinære medlemmer.

  • Publisert: 27. februar 2008
  • Ordrenr. 20067