Fafo-rapporter

Rapportsøk

Hvor blir studentmedlemmene av?
En kvantitativ analyse av LOs studentmedlemskap

Kristine Nergaard og Bård Jordfald

Fafo-rapport 2008:25

Nettutgave

Forskere på Fafo: Kristine Nergaard

Tema for denne rapporten er LOs studentmedlemskap, og i hvilken grad student­medlemmene forblir i LO over tid. LOs studentmedlemskap ble opprettet i 2001 og er et fellesprosjekt mellom forbundene og LO. 54 prosent av de opprinnelige studentmedlemmene per januar 2004 er medlem av et LO-forbund i januar 2008. Av disse er 12 prosent fortsatt studentmedlemmer, mens 42 prosent er registrert som ordinære medlemmer.

Utgitt: 2008 Id-nr.: 20067