Fafo-rapporter

Rapportsøk

Hvordan kan kommunene tilby flere heltidsstillinger?

Leif E. Moland og Ketil Bråthen

Fafo-rapport 2012:14

Nettutgave

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår

Forskere på Fafo: Ketil Bråthen, Leif E. Moland

I denne rapporten ser vi på årsaker til det høye omfanget av deltidsarbeid i norske kommuner og på hva kommunene kan gjøre for å etablere flere heltidsstillinger. Vi spør: Hva mener ledere er de største hindringene for å redusere andelen deltidsstillinger? Hva betyr flere heltidsstillinger for rekrutteringen av arbeidskraft til pleie- og omsorgssektoren? Hvordan bør fremtidens arbeidstidsordninger være for at kommunene skal kunne tilby tjenester som er kvalitativt gode med et godt arbeidsmiljø, samtidig som de er økonomisk bærekraftige?

Utgitt: 2012 Id-nr.: 20241