Fafo-rapporter

Rapportsøk

Hvordan kan kompetanse bidra til å holde folk i arbeid?
Delrapport 3 Liv og arbeid – mulighetenes arbeidsliv for alle? Et prosjekt om forutsetningene for et bedre og lengre yrkesliv

Anna Hagen og Marjan Nadim

Fafo-rapport 2009:10

Nettutgave

Forskningstema: Livslang læring

Forskere på Fafo: Anna Hagen Tønder

Temaet for denne rapporten er kompetanse og arbeidsliv. Spørsmålene som stilles, er om og hvordan kompetanse og kompetanseutvikling kan bidra til at folk kan stå lenger i jobb. Datagrunnlaget for rapporten er to norske spørreundersøkelser. Lærevilkårsmonitoren er en årlig kartlegging av vilkårene for læring og kompetanseutvikling for voksne, med særlig vekt på læring i arbeidslivet. Den andre undersøkelsen ble gjennomført våren 2008 blant et representativt utvalg av Fagforbundets medlemmer.
Fagforbundet har vært oppdragsgiver for prosjektet «Liv og arbeid – mulighetenes arbeidsliv for alle?» Formålet er å fremskaffe kunnskap som kan være med på utforming av en politikk for et arbeidsliv som gir nye muligheter til gode og lange yrkeskarrierer. Denne delrapporten er en av seks som publiseres fra prosjektet.

Utgitt: 2009 Id-nr.: 20100

Delrapport 1 Arbeidsliv og privatliv – det historiske bakteppet

Delrapport 2 Arbeidstakere og omsorg for gamle foreldre – den nye tidsklemma

Delrapport 4 Endringer i norske kommuner og konsekvenser for ansatte

Delrapport 5 Ønsket og uønsket deltid – konsekvenser for arbeidstaker, arbeidsgiver og tjenestetilbud

Delrapport 6 Bedre helse, mindre slit og mer familie

Delrapport 7 Arbeidsliv og privatliv – linjer og vyer