Skip to main content
  • Hanne Bogen og Åsmund Arup Seip

Holdninger til offentlig sektor

  • Fafo-rapport 2009:09
  • Fafo-rapport 2009:09

Hvilken holdning har befolkningen til økt skatt på ulike områder, til størrelsen på offentlig sektor og til det offentlige engasjementet på ulike samfunnsområder? Hvilke avveininger gjøres mellom effektivitet og lik tilgjengelighet til tjenester? Hvordan stiller befolkningen seg til de ulike endringene som har skjedd i styringen av offentlig sektor de siste årene? Mener befolkningen at det er likebehandling i offentlig sektor? Og har det skjedd holdningsendringer til disse spørsmålene over tid? Rapporten tar for seg de nevnte problemstillingene på bakgrunn av to landsomfattende spørreundersøkelser.

  • Publisert: 2. februar 2009
  • Ordrenr. 20099