Skip to main content
  • Tove Midtsundstad

IA som strategi for lengre yrkeskarrierer

En analyse av virksomhetenes seniorpolitikk og dens effekt på tidligpensjoneringen. Doktoravhandling

  • Fafo-rapport 2015:49
  • Fafo-rapport 2015:49
Rapporten tar for seg norske virksomheters holdninger til og arbeid med å forebygge og forhindre tidligpensjonering. Målet er å gi økt kunnskap om virksomhetenes forutsetninger for å bidra til lengre yrkeskarrierer og økt yrkesdeltakelse blant eldre arbeidstakere.
  • Publisert: 19. november 2015
  • Ordrenr. 20554