Skip to main content
Eivind Falkum, Kjersti Kleven og Sveinung Skule

Identitet, mangfold og utvikling

Evaluering av Beredskapsprogrammet

  • Fafo-rapport 220
  • Fafo-rapport 220

Beredskapsprogrammet ble gjennomført i regi av Kommunal- og arbeidsdepartementet fra 1992 til 1996. Programmet tok sikte på å redusere sårbarheten i lokalsamfunn med ensidig næringsstruktur og dominerende hjørnesteinsvirksomheter.

Denne rapporten dokumenterer vår evaluering av dette programmet. Vi har lagt vekt på det som skiller programmet fra andre omstillingsprogram og tiltak innen næringsutvikling. Programmet har oppnådd betydelige resultater i de fem prøvekommunene. Arbeidet med lokal identitet som grunnlag for mangfold og utvikling er en nyskapning som tilfører næringsutviklingen nye verdier i spenningsfeltet mellom sentral styring og lokal handlingsfrihet.

  • Publisert: 10. februar 1997
  • Ordrenr. 220