Skip to main content
Bjørn Andersen og Martin Byrkjeland

Industrielle endringsprosesser og organisasjonsutfordringer

LO Industri mot 2010: Del A

  • Fafo-rapport 348
  • Fafo-rapport 348
Norske industriarbeidsplasser er gjenstand for en rekke endringsprosesser, fusjoner, fisjoner, outsourcing og selskapsdanning, som skaper komplekse bedriftsorganisasjoner. Mens man tidligere hadde stabile arbeidsplass-organisasjoner som var underlagt en enhetlig lokal ledelse, går tendensen i retning av et omskiftelig system av bedrifter, roller og funksjoner. Denne utviklingen medvirker til å skape fragmenterte fagforeninger og avtalesystemer. Det er nødvendig med større grad av samordning både lokalt og nasjonalt dersom vi fortsatt skal ha en slagkraftig fagbevegelse i industrien.
  • Publisert: 22. januar 2001
  • Ordrenr. 348
Last ned publikasjonen