Skip to main content
Beret Bråten, Rojan Tordhol Ezzati, Hege Marie Gjefsen, Rebecca Nybru Gleditsch, Ida Kjeøy og Louisa Cheng Seifert

Informasjon til innvandrerbefolkningen i krisetid

Delrapport 2

  • 2023:24
  • 2023:24

Denne rapporten evaluerer nasjonale myndigheters ekstraordinære tilskuddsordning til informasjonstiltak om Covid-19 i regi av frivillige organisasjoner. Rapporten er den andre av tre rapporter i et prosjekt som undersøker og diskuterer erfaringene med tilskuddet og tiltakene som ble iverksatt i regi av frivilligheten, samt frivillighetens rolle som informasjonsformidlere.

Denne rapporten handler om tilskudd og tiltak i 2022, som skulle bidra med vaksineinformasjon og til å øke vaksinasjonsdekningen i grupper i innvandrerbefolkningen hvor den var lav. Vi finner at dette formålet ga frivilligheten et komplekst og krevende oppdrag. Målgruppene for informasjon hadde sammensatte grunner til å ikke ha vaksinert seg. Tillit til organisasjonene på tema kom ikke av seg selv. Over halvparten av organisasjonene knyttet til seg helsepersonell. Dialogbasert informasjonsformidling ble vektlagt. Organisasjonen hadde tiltak rettet mot en rekke språkgrupper hvor vaksinasjonsdekningen var lav. Samtidig var det målgrupper, for eksempel arbeidsinnvandrere, som ikke synes å ha inngått i tiltakene i særlig grad.

  • Publisert: 24. februar 2024
  • Ordrenr. 20860