Fafo-rapporter

Rapportsøk

Din handlekurv

Antall Pris Totalsum
0,00 kr
Gå til betaling
Handlekurven er tom
Tiltak for fattige barn og unge
Evaluering av fattigdomstiltakene innenfor tilskuddsordningen Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn

Bjørn Richard Nuland, Kaja Reegård og Hans Christian Sandlie

Fafo-rapport 2010:19

Nettutgave

Gjennom tilskuddsordningen Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn har Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) siden 2003 gitt tilskudd til fattigdomstiltak rettet mot barn, unge og familier berørt av fattigdomsproblemer i 23 kommuner og 7 prioriterte bydeler i Oslo. Et av hovedformålene med tilskuddsordningen er utvikling av kunnskap om gode målrettede tiltak som kan motvirke og dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og unge. Det har vært mulig å søke tilskudd til ferie- og fritidsaktiviteter, tiltak som bidrar til arbeidsmarkedstilknytning for unge med liten eller mangelfull utdanning, og til langsiktige og samordnende tiltak som motvirker marginalisering av barn og unge som berøres av fattigdomsproblemer.
I denne rapporten evalueres tilskuddsordningen for perioden 2003–2009. Prosjektet er et samarbeid mellom Fafo og NOVA på oppdrag for Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. I arbeidet med prosjektet har vi skilt mellom to nivåer for evalueringen – evaluering av selve tiltakene samt evaluering av måten tilskuddsordningen blir forvaltet i de kommunene/bydelene som er med.

Utgitt: 2010 Id-nr.: 20163

276,00 kr