Skip to main content
  • Fafo-rapport 2010:18
  • Sissel C. Trygstad

Med rett til å varsle

...men hjelper det, og er det lurt?

  • Fafo-rapport 2010:18
 
For vel to år siden ble de nye varslerbestemmelsene innlemmet i arbeidsmiljøloven. Hvor godt kjent er norske arbeidstakere med dem? Har det blitt tryggere for arbeidstakere å varsle? Og har norske virksomheter etablert rutiner for varsling på arbeidsplassen, i tråd med § 3–6 i arbeidsmiljøloven? Dette er noen av de spørsmålene som blir belyst i denne rapporten, som bygger på en spørreundersøkelse til 6000 arbeidstakere i privat og offentlig sektor.
  • Publisert: 14. februar 2010
  • Ordrenr. 20162
  • ISBN
    ISBN 978-82-7422-731-6ISSN 0801-6143
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere