Skip to main content
  • Fafo-rapport 2012:06
  • Kristin Alsos, Øyvind M. Berge og Anne Mette Ødegård

Kampen om vikarene

Arbeidskraftstrategier i kommunesektoren

  • Fafo-rapport 2012:06
 

Store deler av kommunesektoren har problemer med å få tak i nødvendig arbeidskraft. Det er derfor blitt en omfattende bruk av innleie fra bemanningsforetak i norske kommuner. Denne rapporten ser nærmere på kommunenes ulike arbeidskraftstrategier og hvilken betydning disse har for arbeidstakernes lønns- og arbeidsvilkår. Bruk av bemanningsbedrifter eller kjøp av tjenester fra underleverandører innebærer at kommunens tariffestede lønns- og arbeidsvilkår i utgangspunktet ikke gjelder. Vi vurderer om kommunenes håndtering av innleie- og innkjøpsprosesser innebærer en risiko for sosial dumping.

  • Publisert: 26. januar 2012
  • Ordrenr. 20233
  • ISBN
    ISBN 978-82-7422-860-3 (papirutgave)ISBN 978-82-7422-861-0 (nettutgave)ISSN 0801-6143