Skip to main content
  • Vidar Bakkeli, Ragnhild Steen Jensen og Leif E. Moland

Kompetanse i kommunene

  • Fafo-rapport 2013:51
  • Fafo-rapport 2013:51

Denne rapporten handler om kompetansesituasjonen i kommunene, innenfor barnehage, grunnskole, pleie og omsorg, administrasjon og teknisk sektor. Sentrale tema er kompetansebehov, rekrutteringsutfordringer og strategier for kompetanseutvikling i kommunene. Videre belyses kommunenes kompetanse på samfunnsutvikling. Rapporten er basert på en spørreundersøkelse sendt til alle kommuner, kvalitative intervjuer i ni kommuner og fire fylkeskommuner, samt foreliggende registerdata og dokumenter.

  • Publisert: 2. mars 2013
  • Ordrenr. 20341
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere

Prosjekt

Oppdragsgiver

  • Kommunal- og moderniseringsdep.