Fafo-rapporter

Rapportsøk

Kompetanse og kvalitet i arbeid med barn og unge
Arbeidsgiveres vurdering av barne- og ungdomsarbeiderfaget

Mona Bråten og Anna Hagen Tønder

Fafo-rapport 2015:51

Nettutgave

Forskere på Fafo: Mona Bråten, Anna Hagen Tønder

Tema for denne rapporten er kommunenes kvalifisering og rekruttering av barne- og ungdomsarbeidere til ulike deler av oppvekstsektoren: barnehager, skolefritidsordninger, skoler og ungdomsklubber. Hovedmålet med undersøkelsen er å framskaffe økt kunnskap om arbeidsgivernes vurdering av fagarbeiderens betydning for kvalitet i tjenestene rettet mot barn og ungdom. Rapporten viser at faget vurderes som svært positivt av arbeidsgiverne. Det er en økning i andelen som gir faget en positiv vurdering i dag, sammenliknet med en tilsvarende undersøkelse i 2011. Begrensede muligheter for fast jobb i kommunene etter fagbrevet er likevel et forhold som kan bidra til å svekke utdanningens attraktivitet blant ungdom.

Utgitt: 2015 Id-nr.: 20556