Fafo-rapporter

Rapportsøk

Korttidsansettelser i elektrobransjen
Nødvendig fleksibilitet?

Siri Gloppen

Fafo-rapport 163

Last ned nettutgave

Nettutgave

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår

Bruken av korttidsansettelser i norsk arbeidsliv er gjenstand for økende oppmerksomhet. Er slike arbeidskontrakter nødvendige i et marked med hardere konkurranse? Eller er dette ugress som fortrenger fast arbeidskraft, bryter ned arbeidstakernes rettigheter og fører bedriftene inn i en usunn konkurranse som undergraver forsvarlig drift og faglig kvalitet?

Denne rapporten gir et bilde av forholdene i elektrobransjen, og den belyser følgende spørsmål:

  • Hvor utbredt er bruken av korttidsansettelser?
  • Hva er årsakene til at slike ansettelsesformer tas i bruk?
  • Hvilke konsekvenser har det for den enkelte arbeidstaker, for fagbevegelsen, for bedriftene og for bransjen?
  • Hvilke holdninger har de tillitsvalgte og bedriftenes ledelse til korttidsansettelser?

Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Norsk Elektriker- og Kraftstasjonsforbund.

Utgitt: 1994 Id-nr.: 163