Fafo-rapporter

Rapportsøk

Evaluering av bonusordninger i Statoil Norge AS

Kristine Nergaard

Fafo-rapport 165

Nettutgave

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår

Forskere på Fafo: Kristine Nergaard

Utgitt: 1994 Id-nr.: 165