Skip to main content
  • Torgeir Nyen og Elin Svensen

Lærer ved å lære andre

Lærere uten godkjent utdanning i kommunale grunnskoler

  • Fafo-rapport 376
  • Fafo-rapport 376

I denne rapporten kartlegger vi hvordan gruppen lærere uten godkjent utdanning er sammensatt, og i hvilken grad de er motivert for å ta den utdanningen de mangler. Vi spør også om årsakene til at skolen bruker lærere uten godkjent utdanning. I hvilken grad har en høy andel lærere uten godkjent utdanning sammenheng med arbeidsgiverpolitikken i kommunene? Hvilke holdninger har skolene til bruk av lærere uten godkjent utdanning? Datagrunnlaget for rapporten er en spørreundersøkelse til lærere uten godkjent utdanning, og kvalitative intervjuer med rektorer og skolefaglig ansvarlige i åtte kommuner.

  • Publisert: 7. februar 2002
  • Ordrenr. 376

Fafo-forskere