Skip to main content
Mona Bråten

Ledermedlemmer i Unios forbund

  • Fafo-rapport 2013:08
  • Fafo-rapport 2013:08

Hvilke begrunnelser har medlemmer i lederstillinger for å være organisert? Er de fornøyd med medlemskapet? Ledere og øvrige ansatte kan være organisert i samme forbund, men ha ulike forventninger. I rapporten diskuteres Unio-forbundenes utfordringer med å komme ledermedlemmene i møte, og mulige tiltak som kan settes inn.

  • Publisert: 1. februar 2013
  • Ordrenr. 20298
  • ISBN
    ISBN 978-82-7422-982-2 (papirutgave)ISBN 978-82-7422-983-9 (nettutgave)ISSN 0801-6143
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere