Skip to main content
  • Magne Bråthen, Torgeir Nyen og Anna Hagen

Livslang læring i norsk arbeidsliv. Resultater fra Lærevilkårsmonitoren 2006

Fordeling, omfang og finansiering

  • Fafo-rapport 2007:04
  • Fafo-rapport 2007:04

Lærevilkårsmonitoren er en omfattende kartlegging av vilkår for læring og kompetanseutvikling i Norge, med særlig fokusering på læringsvilkårene i arbeidslivet. Monitoren inneholder et sett av indikatorer for sentrale lærevilkår, både vilkår for læring gjennom deltakelse i utdanning og opplæring og vilkår for uformell læring gjennom det daglige arbeidet. Undersøkelsen ble gjennomført første gang i 2003.

  • Publisert: 27. januar 2007
  • Ordrenr. 20004