Fafo-rapporter

Rapportsøk

Livslang læring i norsk arbeidsliv. Resultater fra Lærevilkårsmonitoren 2006
Fordeling, omfang og finansiering

Magne Bråthen, Torgeir Nyen og Anna Hagen

Fafo-rapport 2007:04

Nettutgave

Forskningstema: Livslang læring

Forskere på Fafo: Torgeir Nyen, Anna Hagen Tønder

Lærevilkårsmonitoren er en omfattende kartlegging av vilkår for læring og kompetanseutvikling i Norge, med særlig fokusering på læringsvilkårene i arbeidslivet. Monitoren inneholder et sett av indikatorer for sentrale lærevilkår, både vilkår for læring gjennom deltakelse i utdanning og opplæring og vilkår for uformell læring gjennom det daglige arbeidet. Undersøkelsen ble gjennomført første gang i 2003.

Utgitt: 2007 Id-nr.: 20004

Dokumentasjonsnotat 2006