Fafo-rapporter

Rapportsøk

Lokale forhandlinger i staten
Forsknings- og utdanningssektoren

Bård Jordfald

Fafo-rapport 486

Nettutgave

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår, Organisering og tariffavtaler

Prosjekt: NTL lokale lønnsforhandlinger i staten

Rapporten beskriver de statlige lokale forhandlingene som ble gjennomført i forsknings- og undervisningssektoren høsten 2002. Spesielt er det lagt vekt på partenes holdninger og hvordan disse samsvarer eller varierer mellom tillitsvalgte og arbeidsgivere. Hvilke mål man har med forhandlingene, hvilke kriterier man mener bør legges til grunn, hvilke fordelingsprofil de lokale partene ønsker blir analysert. I tillegg rettes søkelys på de økonomiske resultatene av forhandlingene og hvorledes pengene faktisk ble fordelt mellom de tilsatte og deres organisasjoner.

Utgitt: 2005 Id-nr.: 486