Skip to main content
Bård Jordfald

Lokale forhandlinger i staten

Forsknings- og utdanningssektoren

  • Fafo-rapport 486
  • Fafo-rapport 486

Rapporten beskriver de statlige lokale forhandlingene som ble gjennomført i forsknings- og undervisningssektoren høsten 2002. Spesielt er det lagt vekt på partenes holdninger og hvordan disse samsvarer eller varierer mellom tillitsvalgte og arbeidsgivere. Hvilke mål man har med forhandlingene, hvilke kriterier man mener bør legges til grunn, hvilke fordelingsprofil de lokale partene ønsker blir analysert. I tillegg rettes søkelys på de økonomiske resultatene av forhandlingene og hvorledes pengene faktisk ble fordelt mellom de tilsatte og deres organisasjoner.

  • Publisert: 22. februar 2005
  • Ordrenr. 486
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere

Prosjekt

Oppdragsgiver

  • NTL/Forening 92