Fafo-rapporter

Rapportsøk

Lokale forhandlinger under nye betingelser

Bård Jordfald

Fafo-rapport 2018:45

Last ned nettutgave | English summary

Forskningstema: Organisering og tariffavtaler

Forskere på Fafo: Bård Jordfald

I tariffoppgjøret 2016 ble den statlige hovedtariffavtalen delt i to. Reguleringsmekanismer for lønn har siden vært betinget av hvor de statsansatte er organisert. Medlemmer av et akademikerforbund får sine lønnsbetingelser regulert gjennom en tariffavtale, mens resten av de statsansatte får sine betingelser fastsatt gjennom en annen tariffavtale.

Rapporten tar for seg hvorledes Norsk Tjenestemannslags (NTL) forhandlere løste det å gå fra en felles forhandling med en lokal pott på en avtale, til to separate forhandlinger, med forskjellige lønnsregulativer og ulike lønnspotter, ulike innslagsdatoer og forskjellige forhandlingsperioder. Rapporten tar videre for seg utfordringer som oppsto lokalt i de statlige virksomhetene, hvilke grep NTL tok i egne forhandlinger og hvilke økonomiske konsekvenser delingen medførte for medlemmene de forhandlet på vegne av.

Utgitt: 2018 Id-nr.: 20694