Fafo-rapporter

Rapportsøk

Lønnsdannelse og avtalestruktur i kommunal sektor i Norden

Mona Bråten og Torgeir Aarvaag Stokke

Fafo-rapport 358

Nettutgave

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår

Forskere på Fafo: Mona Bråten

Arbeidsmarkedet i kommunal sektor står overfor vesentlige utfordringer i årene fremover. Vi kan vente oss stadig sterkere kamp om arbeidskraften, og et stigende behov for å beholde de som allerede er sysselsatt. Presset på kommunal sektor i form av effektivisering og rasjonalisering vil også øke. I denne sammenhengen fremstår lønnsdannelsen og tariffavtalestrukturen som mulige midler for å bli bedre rustet enn i dag.

Kommunal sektor i de andre nordiske landene har på ulikt vis allerede gjennomgått vesentlige endringer knyttet til mange av de samme utfordringene som møter norske aktører. I denne rapporten drøftes erfaringer med lønnsdannelse og tariffavtalekonstruksjoner i de andre nordiske landene, for å se om det finnes læringspotensial for norske aktører.

Utgitt: 2001 Id-nr.: 358

Sammendrag