Fafo-rapporter

Rapportsøk

Målretting av gratis kjernetid
Erfaringer fra bydel Gamle Oslo, Drammen og Bergen

Beret Bråten og Hanne Bogen

Fafo-rapport 2015:39

Nettutgave

Forskningstema: Livslang læring, Det flerkulturelle samfunnet

Prosjekt: Forsøk med målretting av gratis kjernetid

Forskere på Fafo: Beret Bråten

Høsten 2014 ble ordningen med gratis kjernetid i barnehager inntektsprøvd i bydel Gamle Oslo, Drammen og en bydel i Bergen. Det ble samtidig stilt krav om aktivitet for foreldre. I denne rapporten oppsummeres erfaringene med en slik målretting av ordningen. Man når flere familier ved å utvide det systematiske rekrutteringsarbeidet. Men når flere rekrutteres til barnehage, kreves det tilgjengelige plasser også utenfor hovedopptaket. Lavterskeltilbud med forsterket språkinnsats kan være gode alternativer. Foreldre opplever aktivitetsplikten som en mulighet til å lære norsk – og dermed til å følge opp barna i barnehage og skole slik de gjerne vil.

Utgitt: 2015 Id-nr.: 20444