Skip to main content
Anette Brunovskis and Rebecca Surtees

Reframing trafficking prevention

Lessons from a “Positive Deviance” approach

  • Fafo-report 2015:21
  • Fafo-report 2015:21

Denne studien drøfter et pilotprosjekt for å forebygge menneskehandel, basert på såkalt «positive deviance»-metodikk. «Positive deviance»-metodikk, opprinnelig utviklet innen helse og ernæring, er basert på premisset om at i alle samfunn finnes det personer eller grupper som er i en lignende situasjon som andre, men som likevel klarer å finne bedre løsninger på et bestemt problem . En «positive deviance»-tilnærming identifiserer og mobiliserer disse vellykkede strategiene for å fremme sosial og atferdsmessig endring i samfunnet. I dette prosjektet utviklet vi et forebyggende prosjekt i en by i Albania, i samarbeid med den albanske organisasjonen Different & Equal, og prosjektet kombinerte forskning og praksis. Denne rapporten gir en innføring i metodikken, en beskrivelse av trinnene og tilpasningene i pilotprosjektet, og presenterer sentrale problemstillinger i å bruke en «positive deviance»-tilnærming i forebyggende arbeid på menneskehandelsfeltet.

  • Publisert: 6. september 2015
  • Ordrenr. 20426

Fafo-forskere