Skip to main content
  • Kristian Rose Tronstad

Mangfold og likestilling i arbeidslivet

Holdninger og erfaringer blant arbeidsgivere og tillitsvalgte

  • Fafo-rapport 2010:39
  • Fafo-rapport 2010:39

I løpet av de siste ti årene har mangfoldet i arbeidslivet økt, og i dag er det mer enn 250 000 innvandrere på norske arbeidsplasser. Hvordan er arbeidsgiveres og tillitsvalgtes erfaringer med denne utviklingen? Og hva gjøres for å hindre etnisk diskriminering?
Denne rapporten kartlegger hvilke tiltak arbeidsgivere og tillitsvalgte har satt i verk for å fremme mangfold og likestilling på arbeidsplassen. Halvparten av arbeidsgiverne har fastlagt konkrete mål for likestilling i virksomhetene, men det er stor variasjon mellom ulike bransjer. Fafo har også analysert hvilken betydning arbeidsgivere og tillitsvalgte tillegger den nylig innførte aktivitets- og rapporteringsplikten i diskrimineringsloven.

  • Publisert: 7. mars 2010
  • Ordrenr. 20183
Last ned publikasjonen