Skip to main content
  • Inger Lise Skog Hansen og Arne Backer Grønningsæter

Nye velferdssignaler

En analyse av stortingsmeldinger og offentlige utredninger om velferdspolitikken

  • Fafo-rapport 2010:40
  • Fafo-rapport 2010:40
Denne rapporten handler om utviklingen i velferdspolitikken de siste 15 årene. Oppmerksomheten er rettet mot et utvalg stortingsmeldinger og offentlige utredninger på velferdsfeltet. Hensikten har vært å undersøke hvilke signaler og ideer om velferdspolitikken som kan leses ut av disse offentlige dokumentene. Hva er myndighetene opptatt av, og hva er de viktigste velferdspolitiske signalene om hvordan velferds- og sosialpolitikken skal utvikles videre? I hvilken grad gis det signaler om en ny velferdspolitikk og sosialpolitiske grep som rokker ved prinsippene for den norske velferdsmodellen? Prosjektet er en oppfølging av Fafo-rapporten Velferdssignaler fra 1994.

  • Publisert: 8. mars 2010
  • Ordrenr. 20184
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere

Prosjekt

Oppdragsgiver

  • Fellesorganisasjonen (FO)