Skip to main content
  • Hanne Kavli, Anniken Hagelund, og Magne Bråthen

Med rett til å lære og plikt til å delta

En evaluering av introduksjonsordningen for nyankomne flyktninger og innvandrere

  • Fafo-rapport 2007:34
  • Fafo-rapport 2007:34

Lov om introduksjonsordning for nyankomne flyktninger og innvandrere ble innført 1. september 2004. To år senere har kommunene gjort seg en rekke erfaringer med ordningen, og nærmere 4000 deltakere er nå ferdige med et program og på vei ut i norsk arbeids- og samfunnsliv. I denne rapporten rettes søkelyset mot norske kommuners iverksetting av introduksjonsordingen og mot hvordan det så langt er gått med de deltakerne som har avsluttet introduksjonsprogram i den perioden ordningen har vært obligatorisk. Rapporten bygger på en kombinasjon av registerdata, spørreundersøkelser, fokusgrupper og kvalitative intervjuer.

  • Publisert: 1. mars 2007
  • Ordrenr. 20034
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere