Fafo-rapporter

Rapportsøk

Medlemmer i lederstillinger
Utfordringer for Fellesorganisasjonen

Øyvind Berge og Mona Bråten

Fafo-rapport 2009:28

Nettutgave

Forskere på Fafo: Mona Bråten

Denne rapporten tar for seg ulike spørsmål knyttet til utfordringer og strategier for å beholde medlemmer i toppleder- og mellomlederstillinger i Fellesorganisasjonen (FO). FO er en profesjonsorganisasjon der ansatte og ledere er organisert i samme forbund. En slik organisasjonsmodell kan imidlertid by på noen utfordringer når det gjelder hvilken bistand og hvilke ordninger forbundet skal tilby de ulike medlemsgruppene. Formålet med dette forskningsprosjektet har vært å kartlegge hva medlemmer i toppleder- og mellomlederstillinger forventer av medlemskapet i FO, hva de er fornøyd med og hvor de ser forbedringsbehov. På grunnlag av dette gir vi også noen anbefalinger om tiltak som kan bidra til at denne medlemsgruppen forblir i Fellesorganisasjonen og i LO.

Utgitt: 2009 Id-nr.: 20118