Fafo-rapporter

Rapportsøk

Norsk transport – veien videre

Ragnhild Steen Jensen, Bård Jordfald og Mona Bråten

Fafo-rapport 2014:03

Nettutgave

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår

Forskere på Fafo: Ragnhild Steen Jensen, Mona Bråten

Hva kjennetegner utviklingstrekk og nåsituasjon i de bransjene hvor Norsk Transportarbeiderforbund sine medlemmer jobber? Rapporten analyserer hva som har drevet utviklingen siden murens fall og hvilke problemstillinger medlemmene opplever at de står overfor i dag. Videre speides det framover mot 2020 – i lys av teknologiske, miljømessige, strukturelle og politiske endringskrefter. Spørsmålet er hvilke utfordringer disse endringene medfører for forbundets arbeid.

Utgitt: 2014 Id-nr.: 20350