Skip to main content
  • Lise Lien

Oslo kommunes traineeordning for mennesker med funksjonsnedsettelser

En midtveisevaluering

  • Fafo-rapport 2016:36
  • Fafo-rapport 2016:36

Denne rapporten presenterer resultatene fra en midtveisevaluering av prosjektet «Traineeordning for mennesker med funksjonsnedsettelser i Oslo kommune». Hensikten med denne evalueringen har vært å få kunnskap om hvordan traineeordningen er organisert og implementeringen av den ute i virksomhetene, samt å få innsikt i traineenes, mentorenes og virksomhetsledernes refleksjoner omkring og erfaringer med ordningen. Funnene skal kunne fungere som læringsgrunnlag for andre storbykommuner som vurderer å innføre lignende ordninger.

  • Publisert: 10. januar 2017
  • Ordrenr. 20598

Fafo-forskere

Prosjekt

Oppdragsgiver

  • Oslo kommune (Storbyforskning)