Skip to main content
Lise Lien

Oslo kommunes traineeordning for mennesker med funksjonsnedsettelser

En midtveisevaluering

  • Fafo-rapport 2016:36
  • Fafo-rapport 2016:36

Denne rapporten presenterer resultatene fra en midtveisevaluering av prosjektet «Traineeordning for mennesker med funksjonsnedsettelser i Oslo kommune». Hensikten med denne evalueringen har vært å få kunnskap om hvordan traineeordningen er organisert og implementeringen av den ute i virksomhetene, samt å få innsikt i traineenes, mentorenes og virksomhetsledernes refleksjoner omkring og erfaringer med ordningen. Funnene skal kunne fungere som læringsgrunnlag for andre storbykommuner som vurderer å innføre lignende ordninger.

  • Publisert: 10. januar 2017
  • Ordrenr. 20598
  • ISBN
    ISBN 978-82-324-0328-8 (papirutgave) / ISBN 978-82-324-0329-5 (nettutgave)ISSN 0801-6143 (papirutgave) / ISSN 2387-6859 (nettutgave)

Fafo-forskere

Prosjekt

Oppdragsgiver

  • Oslo kommune (Storbyforskning)