Skip to main content
Kari Folkenborg og Kristine Nergaard

På vei mot et nytt forsvar

Virkninger for de ansatte

  • Fafo-rapport 354
  • Fafo-rapport 354

Det norske Forsvaret står overfor store endringer. Flere tjenestesteder skal legges ned, andre står overfor store omstillinger. Antall ansatte skal reduseres med mellom 4000 og 6000. Dette innebærer at et betydelig antall ansatte blir overtallige og må slutte. Mange av dem som blir igjen må regne med å flytte, pendle eller ta fatt på nye arbeidsoppgaver hvis de ønsker å fortsette i Forsvaret.

Denne rapporten kartlegger konsekvensene av omstillingene for ansatte og deres familier. Blant spørsmålene som er stilt er:

    Hvem blir berørt av omstillingene, og hvor mange regner med at de kommer til å slutte?
    Hvilke konsekvenser vil det få hvis ansatte blir overtallige og må finne seg en annen jobb enten i eller utenfor Forsvaret?
    Hvor mange vil søke de avgangsstimulerende virkemidlene, og hvor tilfredse er de ansatte i Forsvaret med disse?
    Hvordan vurderer ansatte og deres familier flytting eller pendling?
    Har omstillingsplanene belastet miljøet på arbeidsplassene, og hvordan ser de forsvarsansatte på de planlagte omstillingene?

Undersøkelsen er gjennomført som en spørreundersøkelse blant LO-organiserte i Forsvaret og deres ektefeller/samboere. Oppdragsgivere for prosjektet har vært Fellesforbundet, Norges Offisersforbund, Norsk Tjenestemannslag og LO Stat.

  • Publisert: 28. januar 2001
  • Ordrenr. 354
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere