Fafo-rapporter

Rapportsøk

Samarbeid gjør sterk?
Ledelse og demokrati i kooperative bedrifter

Leif Moland

Fafo-rapport 093

Nettutgave

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår

Forskere på Fafo: Leif E. Moland

Utgitt: 1989 Id-nr.: 093