Fafo-rapporter

Rapportsøk

Samarbeid og selvstendighet
Norsk Lærerlags alliansesituasjon

Kristine Nergaard

Fafo-rapport 157

Last ned nettutgave

Forskningstema: Organisering og tariffavtaler

Forskere på Fafo: Kristine Nergaard

Som landets største frittstående arbeidstakerorganisasjon kan Norsk Lærerlag velge mellom ulike samarbeidsformer. Alliansealternativene spenner fra sak-til-sak samarbeid på fritt grunnlag til innmelding i en av hovedorganisasjonene. Denne rapporten drøfter Norsk Lærerlags alliansesituasjon.

Følgende problemstillinger blir reist:

  • Hvilke forhold er det viktig å øve innflytelse på, og hvordan kan en allianse bidra til dette
  • Hvilke føringer på alliansevalg legger dagens forhandlingsordninger, og hvordan kan disse endre seg
  • Hvilke nasjonale og internasjonale kanaler til politisk og yrkesfaglig innflytelse finnes, og er adgang til disse avhengig av bestemte alliansevalg
  • Hva kjennetegner de ulike hovedorganisasjonene
  • Utfordringer og allianser i et scenarioperspektiv

Utgitt: 1993 Id-nr.: 157