Skip to main content
  • Kristine Nergaard

Samarbeid og selvstendighet

Norsk Lærerlags alliansesituasjon

  • Fafo-rapport 157
  • Fafo-rapport 157

Som landets største frittstående arbeidstakerorganisasjon kan Norsk Lærerlag velge mellom ulike samarbeidsformer. Alliansealternativene spenner fra sak-til-sak samarbeid på fritt grunnlag til innmelding i en av hovedorganisasjonene. Denne rapporten drøfter Norsk Lærerlags alliansesituasjon.

Følgende problemstillinger blir reist:

  • Hvilke forhold er det viktig å øve innflytelse på, og hvordan kan en allianse bidra til dette
  • Hvilke føringer på alliansevalg legger dagens forhandlingsordninger, og hvordan kan disse endre seg
  • Hvilke nasjonale og internasjonale kanaler til politisk og yrkesfaglig innflytelse finnes, og er adgang til disse avhengig av bestemte alliansevalg
  • Hva kjennetegner de ulike hovedorganisasjonene
  • Utfordringer og allianser i et scenarioperspektiv
  • Publisert: 26. januar 1993
  • Ordrenr. 157

Fafo-forskere