Skip to main content
  • Ketil Bråthen og Leif E. Moland

Samhandling med BIM og Lean i detaljprosjekteringsfasen på Urbygningen ved NMBU

  • Fafo-rapport 2015:53
  • Fafo-rapport 2015:53
Dette er den andre rapporten fra innovasjonsprosjektet «Samhandling med BIM som katalysator», SamBIM. Her beskrives erfaringer fra rehabiliteringen av Urbygningen ved NMBU. Som byggherre stilte Statsbygg krav om bruk av BIM, samlokalisert prosjekteringsgruppe og at det skulle være et Lean-prosjekt. Rapporten viser at BIM gjør det enklere å samarbeide på tvers av fag, og at BIM i kombinasjon med samlokalisering fører til raskere kommunikasjon i teamet – man finner gode løsninger kjapt. Videre trekkes det sosiale aspektet frem som positivt, blant annet at det skapes forståelse for hverandres behov og arbeid. Lean har ikke vært særlig fremtredende i prosjektet, blant annet på grunn av manglende kunnskap om og erfaring med tiltaket, samt at det ikke ble tilstrekkelig forankret i prosjekteringsgruppen.
  • Publisert: 7. desember 2015
  • Ordrenr. 20558