Fafo-rapporter

Rapportsøk

Samordnet bosetting av flyktninger
Perspektiver fra IMDi, Husbanken og kommunene

Vidar Bakkeli og Ragnhild Steen Jensen

Fafo-rapport 2015:08

Nettutgave

Prosjekt: Bolig og integreringshensyn i bosetting av flyktninger

Forskere på Fafo: Ragnhild Steen Jensen

Denne rapporten handler om samordning mellom Husbanken, IMDi og kommunene i arbeidet med bosetting av flyktninger, og betydningen av gode boligløsninger i kommunene. Oppdragsgivere er Husbanken og IMDi. Studien er basert på kvalitative intervjuer, deltagelse på kommunesamlinger og dokumentstudier.

Utgitt: 2015 Id-nr.: 20413