Fafo-rapporter

Rapportsøk

Seks timers dag i omsorgsyrker
En evaluering av forsøket i Oslo kommune

Torkel Bjørnskau

Fafo-rapport 232

Nettutgave

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår

Forsøket med seks timers arbeidsdag ble gjennomført blant ansatte i hjemmetjenesten og ved et alders- og sykehjem i bydel 2 i Oslo. Forsøket pågikk i 22 måneder, fra juni 1995 til og med mars 1997, og omfattet 103 personer. Hovedformålet med forsøket var å redusere sykefraværet blant de ansatte. Rapporter gir blant annet svar på følgende spørsmål:

  •   Førte seks timers dagen til bedre arbeidsmiljø og trivsel?
  •   Ble helseplagene og sykefraværet redusert?
  •   Fikk småbarnsforeldrene en bedre hverdag?
  •   Medførte forsøket at brukere og pasienter fikk bedre pleie?

Rapporten gir også en kort oversikt over andre forsøk med redusert arbeidstid, både i Norge og i andre europeiske land, og inneholder også en diskusjon om erfaringene fra forsøket i Oslo kan belyse sentrale spørsmål i debatten om seks timers dagen, knyttet til sysselsetting og likestilling.

Utgitt: 1997 Id-nr.: 232