Skip to main content
  • Åsmund Arup Seip, Kaja Reegård og Anne Marte Skaland

Sirkulær migrasjon

Midlertidig arbeidsinnvandring av ufaglært arbeidskraft fra utviklingsland

  • Fafo-rapport 2010:29
  • Fafo-rapport 2010:29

Sirkulær migrasjon handler om personer som reiser til et annet land for kortere eller lengre tid, for deretter å reise videre eller vende tilbake til sitt opprinnelsesland. I denne rapporten ser vi på slik midlertidig arbeidsvandring av ufaglært arbeidskraft fra utviklingsland. Sentralt står spørsmålet om migrasjon fører til utvikling og om det bidrar til å redusere fattigdom. Rapporten tar for seg migrasjonsordninger for ufaglærte både i Norge og i andre land, og peker på hvilke valg og avveininger som må gjøres dersom myndighetene ønsker å etablere nye ordninger. For å illustrere ulike muligheter, presenterer rapporten noen modeller for sirkulær migrasjon.

  • Publisert: 25. februar 2010
  • Ordrenr. 20173