Fafo-rapporter

Rapportsøk

Statlige tilskuddsmidler mot fattigdom og sosial eksklusjon
Hvordan fungerer de lokalt?

Anne Skevik Grødem

Fafo-rapport 2012:24

Nettutgave

Forskningstema: Levekår og fattigdom

Arbeids- og velferdsdirektoratet forvalter sju tilskuddsordninger mot fattigdom og sosial eksklusjon som deles ut til kommunene etter søknad. Denne rapporten kartlegger hvordan disse tilskuddsmidlene brukes lokalt, med vekt på om kommunene ser de ulike tilskuddene i sammenheng, om prosjektene finansiert av tilskuddene er forankret i lokale prioriteringer og behov, og hvordan kommunene samarbeider med Fylkesmannen. Rapporten tegner i all hovedsak et positivt bilde, men påpeker samtidig noen utfordringer. Et viktig budskap er at mange kommuner bruker tilskuddsmidlene til å utvikle nye metoder og samarbeidsformer i bekjempelsen av fattigdom og sosial eksklusjon, og at de etterspør mer oppmerksomhet om den innsatsen de gjør på dette området.

Utgitt: 2012 Id-nr.: 20251