Fafo-rapporter

Rapportsøk

Internopplæring i varehandelen

Lene Bore, Torgeir Nyen, Kaja Reegård og Anna Hagen Tønder

Fafo-rapport 2012:23

Nettutgave

Forskningstema: Livslang læring

Forskere på Fafo: Torgeir Nyen, Anna Hagen Tønder

I denne rapporten beskriver vi blant annet hvordan dette opplæringstilbudet er sammensatt og hvilken betydning internopplæringen har for arbeidsmulighetene innenfor og utenfor varehandelen. Vi diskuterer også hvilken rolle internopplæringen spiller og kan spille i en videre kompetansepolitisk sammenheng. Rapporten er basert på kvalitative intervju i tre større handelsforetak, på flere spørreskjemabaserte undersøkelser og på data fra Lærevilkårsmonitoren.

Utgitt: 2012 Id-nr.: 20250