Skip to main content
Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli

Styring over eget liv

Levekår og flytteaktivitet blant flyktninger i lys av myndighetenes bosettingsarbeid

 • Fafo-rapport 345
 • Fafo-rapport 345

Denne rapporten setter søkelys på måloppnåelsen i myndighetenes arbeid med å bosette nyankomne flyktninger i landets kommuner. For å vurdere dette har vi samlet inn omfattende data om levekårene til 500 flyktninger og om kvalifiseringsarbeidet i de kommunene de ble bosatt.

Viktige spørsmål som belyses er:

 • I hvilken grad gjennomføres de gjeldende bosettingsstrategiene?
 • Er det mulig å gjenfinne effekter av myndighetenes bosettingsarbeid på flyktningenes senere levekår?
 • Hvordan kan måloppnåelsen for bosettingsarbeidet bedres?
 • Hvor mange av flyktningene flytter fra bosettingskommunen, og hvor og hvorfor flytter de?
 • Hvordan går det med de flyktningene som flytter?
 • Publisert: 17. februar 2000
 • Ordrenr. 344
 • ISBN
  ISBN 82-7422-324-1ISSN 0801-6143