Fafo-rapporter

Rapportsøk

Sykefravær og tilrettelegging i bemanningsbransjen

Kristin Alsos og Ragnhild Steen Jensen

Fafo-rapport 2013:41

Nettutgave

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår

Prosjekt: Bemanningsbransjen og sykefravær

Forskere på Fafo: Kristin Alsos, Ragnhild Steen Jensen

Utleide arbeidstakere vil arbeide under innleiebedriftens ledelse. Samtidig er det bemanningsforetaket som har ansvaret for å følge opp sykefravær og tilrettelegge for disse ansatte. I denne rapporten ser vi på hvilke utfordringer arbeidsforholdets organisering skaper for oppfølgings- og tilretteleggingsarbeidet. Prosjektet er finansiert av NAV gjennom programmet FARVE – forsøksmidler arbeid og velferd.

Utgitt: 2013 Id-nr.: 20331